Câu chuyện

thành công

21/12/2017 Nguyễn Thu Trang

GrowPLUS+ chính là bạn thân

Gửi tới GrowPLUS+ người bạn luôn đồng hành cùng con yêu của mẹ mỗi ngày! Mẹ chẳng nhớ đã dành dụm tiền để mua được cho con bao nhiêu hộp GrowPLUS+ nữa. Chỉ thấy quanh nhà đâu đâu cũng thấy bạn ý. Con mẹ lúc 2 tuổi mới được 9kg. Mẹ lo lắng. Não lòng. Mẹ chuyển hết mấy loại sữa cho đến khi gặp được bạn thân của chúng mình là GrowPLUS+. Nhìn con yêu của mẹ nhích từng lạng 1 khi bước lên bàn cân là mẹ biết mẹ đã chọn đúng. Con ngày càng khỏe mạnh và không còn ốm vặt.Hơn 2 năm đồng hành. Con mẹ giờ 4 tuổi 9 tháng. Con 18kg. Đó là câu trả lời mãn nguyện nhất cho sự lựa chọn của mẹ. Cảm ơn bạn nhé GrowPLUS+.