Câu chuyện

thành công

21/12/2017 Thái Thị Ngọc Trinh

Chỉ tin dùng GrowPLUS+

- Con chị mấy tháng rồi?
- Con chị mấy kí vậy sao nhìn nhỏ thế?
- Trời ạ 21 tháng mà có 9 kí hả, suy dinh dưỡng nặng rồi. Nhà chị bỏ đói bé sao?

Tất cả đều là những câu hỏi lúc trước mình thường gặp khi đi ra đường. May sao từ khi chuyển qua sữa NutiFood GrowPLUS+, con mình đã hết tình trạng biếng ăn, nhẹ cân, thấp còi. Từ lúc đó mình chỉ tin dùng sản phẩm này mà thôi!