Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Hoàng Thị Hương

GrowPLUS+ đồng hành

Mẹ mang con chín tháng mười ngày
Mong con lớn bằng bè bằng bạn
Có phải chăm con không mát tay
Mà con cứ còi cọc không lớn.
Rồi bổ sung sữa này sữa nọ
Nhưng không cải thiện được tý nào
Rồi may mắn bạn mẹ tư vấn
Lên siêu thị mua liền GrowPLUS+.
Kể từ đó cân nặng tăng lên
Nhìn má ú con cười tít mắt
Xua tan đi mệt nhọc hàng ngày
GrowPLUS+ đồng hành cùng con
Chắp thêm cánh vững bước vào đời