Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Lê Duy Toàn

Thuốc tiên của ba

Nhìn con bị vàng da, nằm trong phòng chiếu điện lúc mới sinh, mà ba như đau cắt ruột, lúc đó ba tự hứa sẽ mãi bảo vệ con. Do bị vàng da nên con trai ba phát triển chậm hơn các bạn cùng lứa. Sự lo lắng của ba về cân nặng và chiều cao của con đã được các đồng nghiệp chia sẻ nên dùng sữa GrowPLUS+ để bổ sung dinh dưỡng. Trộm vía y như là ba tìm được thuốc tiên vậy, từ ngày sử dụng sữa GrowPLUS+, con trai ba đã phát triển như các bạn cùng lứa tuổi.