Câu chuyện

thành công

20/12/2017 Lê Nguyễn Mai Phương

Bé tăng cân trông thấy nhờ GrowPLUS+

Anh 5 tuổi mà thấp còi lắm nên mẹ cho uống sữa GrowPLUS+. Chỉ sau 1 tháng bé đã tăng cân trông thấy.