Câu chuyện

thành công

19/12/2017 Ngô Thùy Vân

Bé dần cải thiện nhờ GrowPLUS+

Từ lúc bé 2 tuổi đến 3 tuổi đứng hoài không lên ký, sau khi bạn bè tư vấn mình đổi sữa GrowPLUS+ suy dinh dưỡng thấp còi này, bé mình đang dần cải thiện, tăng ký trông thấy. Cám ơn GrowPLUS+ nhiều!