Câu chuyện

thành công

18/12/2017 Đoàn Thị Thanh Tuyền

Tình yêu của mẹ!

Tình yêu của mẹ là đây
Bé con nhỏ xíu, thấp gầy ngày xưa
Lắng lo biết mấy cho vừa
Trở trăn bao bận vẫn chưa hài lòng

Mẹ cha nào chẳng ước mong
Con mình cao khỏe được thông minh nhiều
Vì tương lai của con yêu
Quyết tâm học hỏi rất nhiều cách hay

Thế rồi mẹ chọn cách này
Chọn GrowPLUS+ thấp gầy lùi xa
Lòng như mở hội nở hoa
Con tăng cân tốt kịp đà lớn nhanh

Có GrowPLUS+ đồng hành
Tương lai vững chắc mẹ dành cho con!