Câu chuyện

thành công

18/12/2017 Ngô Thị Kiều Oanh

Luôn tin dùng và ủng hộ GrowPLUS+

Nuôi con là một hành trình lắm nỗi gian nan và vất vả. Mỗi lần nhìn con đau ốm yếu, biếng ăn chậm lớn, lòng mẹ đau xót không sao tả xiết được. Dù đã dùng nhiều loại sữa ngoại cao cấp và các loại thuốc biếng ăn hỗ trợ nhưng con vẫn không cải thiện. Được một người bạn giới thiệu đã tin dùng sản phẩm GrowPLUS+ của NutiFood. Sau 1 tháng sử dụng tình trạng ốm yếu biếng ăn của con đã dần cải thiện. Cảm ơn GrowPLUS+ của NutiFood đã đồng hành cùng bé yêu của mình. Và mình sẽ tiếp tục tin dùng và ủng hộ sản phẩm GrowPLUS+ của NutiFood.