Câu chuyện

thành công

18/12/2017 Đinh Thị Trang Nhung

GROWPLUS+, BẠN THÂN CỦA BÉ!

GROWPLUS+, BẠN THÂN CỦA BÉ! 

Bé con bé xíu
2 tuổi 10 cân
Mẹ rất phân vân
Đổi sữa gì nhỉ?

Lòng xót xa lắm
Bé còi thật còi
Chán quá đi thôi
Bữa ăn - trận chiến

Nghe lời tư vấn
Grow đổi ngay
PLUS+ này
Nutifood đấy

Bổ sung vi chất
Kích thích ăn ngon
Đây này thấp còi
Đẩy lùi hết nhé

3 tháng sử dụng
Hiệu quả thấy ngay
Miu hết biếng ăn
Tăng cân trông thấy

Giờ lớn đến vậy
Vẫn luôn tin dùng
GrowLUS+ này
Bạn thân của bé!