Câu chuyện

thành công

18/12/2017 Trình Thị Oanh

Con của mẹ đã từng thấp còi như thế!

Mẹ vẫn nhớ lúc con gần 5 tuổi, so với các bạn là hơi thấp còi. Mẹ lo lắng và qua tìm hiểu, mẹ thấy GrowPLUS+ cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi nên mẹ đã mua về cho con dùng. Và thật vui vì con cao thêm đáng kể, cân nặng dần trở về đạt chuẩn. Mẹ mừng vì con phát triển rõ rệt, con khỏe và vận động vui chơi mỗi ngày. Nhờ GrowPLUS+ và chế độ ăn hợp lý, con yêu đã thoát khỏi thấp còi.