• Thứ bảy, 25/03/2017 | 16:36
  •  

Đại hội Cổ đông

 

- NutiFood không còn là Công ty đại chúng

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 

- Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty CP Nông nghiệp Nuti - 7/12/2015

Nghị quyết v/v góp vốn thành lập công ty CP Thể thao NutiFood (08-5-2015) 

Nghị quyết v/v góp vốn thành lập công ty CP NutiFood Việt Nam (09-3-2015) 

- Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2015 

- Thư mời họp ĐHCĐ thường niên 2015 

- Báo cáo kiểm toán độc lập 2015 

Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT (01-10-2014) 

Nghị quyết v/v góp vốn thành lập công ty CP TPDD NutiFood Việt Nam (07-8-2014)

Nghị quyết v/v góp vốn thành lập công ty CP TPDD NutiFood Tây Nguyên (07-6-2014)  

Nghị quyết về kế hoạch SXKD và NSĐT năm 2014 - 2015 (10-5-2014) 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 

Báo cáo tài chính riêng 2014

Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên 2014

- Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2014

- Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2014

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 

Nghị quyết thành lập Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng NutiFood - 1/7/2013

Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ PCT HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2016 - 11/6/2013 

Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế ông Hori Shinichiro - 18/4/2013  

Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế ông Kyohei Hosono - 18/4/2013 

- Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Vũ Thị Thúy Hằng - 9/4/2013 

- Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Hori Shinichiro - 9/4/2013 

- Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Kyohei Hosono - 9/4/2013 

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 

 

Tin mới cập nhật

Close(x)