Awards

20/03/2013 | 07:11:45 AM

Since its establishment, Dong Tam Nutrition Food Joint Stock Company – NutiFood has obtained the following awards:
 

- Top 100 Vietnam Gold Star brands voted and awarded by agencies, Central organizations and Vietnam Young Business Association in collaboration with International Auditing company.

- Top Vietnam High Quality Food continuously from 2001 to 2013 organised by Saigon Marketing magazine and Vietnam High Quality Enterprise Association and awarded based on consumers’ votes.

- Top 5 milk brands with the largest market share in Vietnam based on market surveys done by ACNielsen.

- Top 500 biggest brands of Vietnam evaluated and voted by Vietnam Bureau of Commerce & Industry in collaboration with market survey agencies.

- Merit of positive achievements in stabilizing prices of diary products awarded by Ministry of Industry and Trade.

- Merit of positive achievements and contributions in nutrition sector awarded by Ministry of Health.

- Merit of achievements and contributions in caring Vietnamese mothers and children awarded by the Minister, Leader of council of Vietnamese Mothers and children care and protection.

- Merit of excellent achievements and important contributions in nutrition sector awarded by the Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee.

- Merit of excellent achievements in bringing Vietnamese goods to rural areas awarded by Ministry of Industry and Trade.

- Merit of excellent achievements in providing qualified products and serving market in the national program “Vietnamese is favor of Vietnamese goods” awarded by the Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee”.

- Merit of achievements in caring labor for years awarded by Labor Union of the Center, Ho Chi Minh City & Tan Binh District.

- Merit of achievements in Party and Union activities of non-state enterprises awarded by the Central Party, HCMC Committee, and local party committee on.

- Award "Vietnam strong brand" organized by Vietnam Economics Times and Ministry of Commerce.

- Award "Gold rice spikelet" voted by farmers based on quality, efficiency; organized by Vietnam Agriculture Newspaper & Ministry of Agriculture and Rural Development.

- Award "Food Safety and Hygiene Brand" evaluated and voted by Department of Food Safety and Hygiene/ Ministry of Health.

Giải thưởng Quốc gia Sao Vàng Đất Việt (top 100), bản tiếng Anh.

Top 100 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt do các cơ quan ban ngành, đoàn thể TW & Hội Doanh Nghiệp trẻ VN kết hợp với công ty Kiểm toán Quốc tế tổ chức bình chọn, xét tuyển.

 

Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

Bằng khen của UBND Thành phố trao tặng trong việc xuất sắc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" .

 

Bằng khen của UBND Thành phố trao tặng trong việc xuất sắc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"  trong 03 năm.

 

Bằng khen về thành tích do Chủ tịch UBND Thành phố trao tặng.

 

Bằng khen của Bộ Công thương về thành tích tham gia tích cực & hiệu quả chương trình bình ổn giá các sản phẩm sữa.

 

 

Bằng khen thành tích "Hàng Việt về nông thôn".